Login

Inloggen met Facebook

 FDE

|| Nieuwe commissie leden VLP gekozen ||

vlp

Op maandag 23 januari waren de clubs en kandidaat-commissieleden 2017-2020 aanwezig in het  KBC-gebouw aan de Havenlaan in Brussel. Daar vond de buitengewone algemene vergadering plaats, waar de VLP-verkiezingen 2017-2020 werden gehouden voor de negen sportieve commissies en de commissie clubwerking.

In totaal waren 222 van de 436 stemgerechtigde VLP-clubs via vertegenwoordiging of volmacht aanwezig op de buitengewone algemene vergadering. Deze clubs hebben de bevoegdheid om via maximaal 3 stemrondes te beslissen wie de komende beleidsperiode 2017-2020 deel uitmaakt van deze 10 commissies. Na de eerste stemronde werd duidelijk dat voor 9 commissies één stemronde genoeg was om de nieuwe commissieleden aan te duiden. Enkel voor de commissie clubwerking kwam er een tweede stemronde aan te pas. Voor geen enkele commissie was een derde stemronde of loting nodig. 

De commissieleden bepalen mee het sportief beleid van de vzw Vlaamse Liga Paardensport vanuit de commissie voor één of meerdere disciplines. De commissie clubwerking bepaalt het recreatief beleid. De installatie van de nieuwe commissies zal binnen de 14 dagen gebeuren na oproep door de directeur Lies Vlamynck.

Het nieuwe VLP Dressuur comite bestaat uit de volgende personen: Philip Brison, Annick De Spigeleer, Didier Deschauwer, Thomas Eyckmans, Rudy Smets, Katrien Verreet en Wim verwimp.

Thomas Eyckmans is een van de nieuwe commisieleden. Thomas: "Als jong en gemotiveerd ondernemer binnen de paardensport ben ik ervan overtuigd een meerwaarde te kunnen bieden aan de verdere ontwikkeling van de dressuursport in België maar ook aan zichtbaarheid van België binnen de internationale dressuurwereld. Door mijn ervaring in binnen- en buitenland als technisch en sportief verantwoordelijke op internationale shows als bv. het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden te Ermelo ben ik meermaals geconfronteerd met de noden van ruiters, organisatoren, juryleden, bezoekers etc. Er is geen baat bij het wekelijks oplossen van wederkerende problemen maar een duidelijke nood aan het aanpakken van deze problemen bij de oorzaak. Graag zou ik van jullie de kans krijgen de noden van alle betrokken partijen te verdedigen en deze trachten te verbeteren vanuit de dressuurcommissie. Het is een noodzaak voor de verdere toekomst van de dressuursport dat we snel maar doordacht werk maken van een eensgezindheid tussen alle betrokken partijen".

Bekijk hier alle nieuwe commissie leden

Bron: De Pirouette / Perbericht VLP

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterwhatsappSubmit to LinkedIn